تماس با ما

لطفا فرم زیر را پر کنید و ما در اسرع وقت به شما خواهیم رسید. پاسخ سریعتر نیاز دارید؟ با اعداد مشخص تماس بگیرید


نشانی:
Corporate Office:
House 296/A Road 19/B New DOHS, Mohakhali Dhaka 1206

Branch 1: Shop 28A South Court (2nd floor) Jamuna Future Park Dhaka 1217

Branch 2: 430/467 Rafique Chowdhury Building, CDA Avenue, sholosohor, Chittagong.


به کمک نیاز دارید

+880 1511100888

پست الکترونیک